Η ιστοσελίδα αυτή, αφιερωμένη στο παιγνίδι, ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με όλα εκείνα που σχετίζονται μ΄ αυτό.

Υπάρχουν κατ΄ αρχάς γενικές αναφορές στο παιγνίδι.

Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που αναφέρεται στις κατηγοριοποιήσεις των παιγνιδιών και στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίησή τους.

Υπάρχει κεφάλαιο με αναφορές στις συνήθειες που επικρατούσαν στην εκτέλεση των παιγνιδιών. Ήταν οι συνήθειες εκείνες μέσα απ΄ τις οποίες καλλιεργούνταν οι ισχυροί δεσμοί της φιλίας, του αλτρουϊσμού, της άμιλλας, οι διάφοροι γενικώς κοινωνικοί δεσμοί.

Σε ειδικό κεφάλαιο περιγράφονται τα λαχνίσματα, οι κληρωσιές, με τις οποίες ξεκίναγαν τα παιγνίδια, μέσα απ΄ τις οποίες καθορίζονταν οι ρόλλοι των παικτών.

Τέλος, στο κεφάλαιο Παιγνίδια, καταχωρούνται 14 κατηγορίες παιγνιδιών, σε κάθε μία εκ των οποίων, περιγράφονται αρκετά παιγνίδια με φωτογραφικό υλικό αλλά και το σχετικό video.