Τα παιγνίδια, όπως κι αλλού έχουμε αναφέρει μπορούν να κατηγοριοποιηθούν. Η κατάταξη των παιγνιδιών σε κατηγορίες, ποικίλει και εξαρτάται απ΄ το κριτήριο που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει.

Έτσι, αν ως κριτήριο κατηγοριοποίησης έχουμε την άσκηση, τα παιγνίδια διακρίνονται σε σωματικά (κουτσό, κυνηγητό,....), που ασκούν το σώμα, ή πνευματικά (κολοκυθιά, μαντέματα,...) που ασκούν το πνεύμα.

Αν ως κριτήριο κατηγοριοποίησης έχουμε την ηλικία, τα παιγνίδια διακρίνονται σε παιγνίδια για μικρούς ( κυνηγητό, σκλάβα, ....) και παιγνίδια για μεγάλους, αν και τα παιγνίδια είναι για όλες τις ηλικίες.

Για την ευκολότερη εύρεση ενός συγκεκριμμένου παιγνιδιού, εμείς εδώ  και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ιστοσελίδας μας, κατατάξαμε τα παιγνίδια σε 14 μεγάλες κατηγορίες, ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση που έκανε το 1926 ο μεγάλος μας Λαογράφος Δημήτρης Λουκόπουλος.

Ο Λουκόπουλος στην κατάταξη αυτή, χρησιμοποιεί ως κριτήριο κατηγοριοποίησης, το μέσο, το όργανο, που χρησιμοποιείται στο παιγνίδι. Σε πολλά παιγνίδια χρησιμοποιούν πέτρες (κουτσό, πετροφέγγαρο,...) άρα έχουμε μία κατηγορία παιγνιδιών με πέτρες. Σε άλλα παιγνίδια, χρησιμοποιούν ξύλα (ντάλια ή τσιλίκι, λέγκα, γουρούνα,....) κι έχουμε έτσι την κατηγορία παιγνιδιών με ξύλα. κ.ο.κ.ε.


περισσότερα περί παιγνιδιών
στο βιβλίο - Λεύκωμα του Γιώργου Σαγώνα
- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ -