Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, δημοσιεύει και διανέμει σε δύο τόμους, το βιβλίο - Λεύκωμα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ του Γιώργου Σαγώνα. 

  • Ο Α΄ Τόμος, θα διανέμεται με το φύλλο της εφημερίδας στις 28 Σεπτεμβρίου 2013. 
  • Ο Β΄ Τόμος, θα διανέμεται με το φύλλο της εφημερίδας στις   5 Οκτωβρίου 2013.

Δείτε εδώ, το διαφημιστικό spot της εφημερίδας.